Jednoduchý a rýchly spôsob zberu opadaného ovocia a orechov zo zeme, ale aj tenisových a golfových loptičiek

Čo je Roll-in

Zber ovocia
a orechov

Zber tenisových loptičiek

Zber golfových loptičiek

Kontakty

ČO JE ROLL-IN?

Roll-in je univerzálny ručný nástroj na efektívny zber guľatých predmetov zo zeme. Unikátna zberná klietka a kvalitná rukoväť umožňuje ľahké zbieranie bez nutnosti akéhokoľvek ohýbania. Roll-in je navrhnutý tak, aby podporoval správne držanie tela
a pomáhal predchádzať bolestiam chrbta.

NA ČO SA ROLL-IN POUŽÍVA?

Roll-in sa používa v športovom prostredí na zbieranie golfových a tenisových loptičiek, nábojníc na strelniciach, mimo športu ho využijú najmä pestovatelia - záhradkári, pre ktorých bude užitočnou pomôckou pri zbere opadaného ovocia spod stromov (napr. jabĺk, sliviek), ďalej vlašských či lieskových orechov alebo iných plodov.

NA AKÝCH POVRCHOCH ROLL-IN ZBIERA?

Roll-inom dokážete zbierať z rôznych povrchov ako je tráva, lístie, asfalt, betón, pri tenise na všetkých známych povrchoch tenisových kurtov, pri golfe aj v náročnejších podmienkach, napr. z vody. Optimálne výsledky sa dosahujú pri výške trávy do 20 cm alebo na holej zemi. Použitie nie je limitované počasím, môžete zbierať aj z mokrej zeme a trávy.

AKO ROLL-IN FUNGUJE?

Roll-in funguje vďaka inovatívnej technológii zbernej klietky, ktorej rolovaním sa zbierajú predmety zo zeme. Stačí jednoduchý pohyb dopredu a dozadu. Základom sú ohybné drôty, ktoré sa rozostúpia pri rolovaní cez guľaté predmety
a umožnia im tak vstup dovnútra. Potom sa drôty opäť vrátia do pôvodnej polohy, vďaka čomu sa pozbierané predmety udržia vo vnútri klietky.

AKO SA VYPRÁZDŇUJE ZBERNÁ KLIETKA?

Na vysypanie obsahu sa používajú dva spôsoby, v závislosti od modelu. Prvým je otvárací mechanizmus, ktorý je priamo namontovaný na zberači. Sú to jednoduché háčiky na oboch stranách klietky, ktoré sa preklopením zasunú medzi drôty
a vytvoria tak otvor, cez ktorý pohodlne vyprázdnite klietku.

Druhým spôsobom je vysypanie obsahu pomocou háčika, ktorý sa umiestňuje na vedro. Na tento háčik sa nasunie klietka zberača, čím sa vytvorí otvor, cez ktorý do vedra vypadnú pozbierané predmety.

ROLL-IN - JEDNODUCHÝ A GENIÁLNY!

Ďalšie informácie radi poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

Ak máte záujem o Roll-in na zber ovocia a orechov, radi vás privítame
v našom e-shope na www.e-vinice.sk.